Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Termin – 14 dni od daty otrzymania rzeczy.

W w/w przypadku prosimy o przesłanie wypełnionego oświadczenia na e-mail: biuro@sklep.waldman.orneta.net .

Zwroty

Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy nie może nosić innych śladów użytkowania niż zgodne ze zwykłym zarządem rzeczą. W celu dokonania zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar ( prosimy o dołączenie oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oryginał dowodu zakupu).

W sytuacji, gdy zwracany towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zwrotów towarów można dokonywać tylko i wyłącznie na adres:

Waldman Social Media – sklep on-line
Dział Reklamacji
ul. Kwiatowa 31
11 – 130 Orneta

Reklamacje

W przypadku uruchomienia dowolnej procedury reklamacyjnej transport reklamowanych towarów odbywa się na koszt Kupującego, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (faktura).

 

Do pobrania: